ציור חופות משפחתיות
עוברות מדור לדור
לכל הזוגות הנישאים בארץ ובעולם.
מתנה משפחתית מרגשת המשמרת
מסורת ואחדות במשפחה.
חופות מצוירות לפי הזמנה:
עם מוטיבים משפחתיים
מוטיבים מן התנ"ך
מן הטבע
שזורות באמרות ופתגמים .
מותאמות גם כתובות מאוירות
ונכתבות לפי הזמנת הזוג
העומד בברית הנישואין

להזמנת חופה נא ליצור קשר עמנו לטלפון: 050-5533111 /פקס: 03-9243404/ דוא"ל: sales@sarahraz.com