שעון חול

זמן אישה
כמו במד זמן עתיק
יורדים גרגירי החול.
עוברים הם עד ייתמו
אל תחתית השאול.
זמנם אץ רץ
וגורלם מראש נחרץ.
מרדף גרגירי החול הנוטף
משול לזמנך החולף.
כך בעת קצרה צריכה את
לסיים את כל מה שתכננת.
האם ככלי שקוף סיפור חייך ייתם
ללא חותם?
בואי וחשבי, אם תצליחי להזליף טיפות אחדות
כדי שהגרגרים יחברו יחדיו על הדפנות
אז יושהה קצב נפילתם
אל אחריתם.
לחלוחית עשויה להיות דמעותיה של אם,
שמעבירה את מורשתה לבתה.
באותה לחלוחית של זיעת אפה,
מעבירה היא את כישוריה לנכדתה.
עם אותה לחלוחית הנובעת מחום ידה
מקבצת היא את כל משפחתה לידה.
בלחלוחית שנוצרת מאהבה לשמה
יוצרת היא עדן עלי אדמה.
לכן כדאי לך לפעול ללא לאות
להשיג את אותה הלחות
ולדעת להשתמש בה בעת הנכונה
ולשאוף להעבירה כשי, כמתנה
לאוהביך-
זו היצירה של חייך.

שרה רז
יוני 2005