אל מעלות לבה


 

 

נערה צעירה
טהורה וברה
פניה מאירה
מסתירה צערה
בדרכה המוזרה
על היותה עקרה

רבו השלבים אל מעלות לבה

היא טוותה את חלומותיה
ככל הנשים שהכירה בחייה
רבים הכירו את מאווייה
למרות כובד כסותה ומחלצותיה
כולם היו ערים לרום מעלותיה

ארוכה הדרך אל מעלות לבה

אף שידעו כולם את הסיבה
מעולם לא הוציאו עליה דיבה
לכל סובביה שידרה חיבה
לכן בקשו רבים לזכות בטוב לבה

נפתחה הדרך אל מעלות לבה

 

עת הבינה כי חייה נועדים
לראות זיו פניהם של ילדים
פתחה לפניו
את סגור לבה.

 

שרה רז